Effektiv fraværsregistrering og ferieplanlegger på nett og mobil

Ferie- og fraværsregistrering fra 24onoff gir deg komplett kontroll på dine ansattes sykefravær og ferie, og gjør jobben din enklere og mer effektiv.

Effektiv fraværsregistrering og ferieplanlegger på nett og mobil

Ferie- og fraværsregistrering fra 24onoff gir deg komplett kontroll på dine ansattes sykefravær og ferie, og gjør jobben din enklere og mer effektiv.

Effektiv fraværsregistrering

  • Forenkling av egenmeldinger
  • Automatisk varsel til leder ved fravær
  • Oversiktlig ferieregistrering
  • Fraværsstatistikk
  • Alle vil kunne se sitt eget fravær

Lett å komme i gang, enkelt å bruke.

Få umiddelbar tilgang til systemet i 30 dager.

*Ingen krav til kredittkort i prøveperioden.

Hvordan fungerer fraværsregistreringen?

Hvis en av dine ansatte er syke, må være hjemme med sykt barn eller av andre grunner ikke kan komme på jobb, åpner man fraværsregistreringen på smarttelefon, nettbrettet eller pc. Derfra melder man inn fravær og de ansvarlige får automatisk varsel per e-post. Da er det opp til deg som leder/ansvarlig om du ønsker å ta kontakt med den aktuelle personen. Eller om du med få tastetrykk signerer for at fraværet er registret. Denne signeringen vil da erstatte den ellers mer tidkrevende egenmeldingen. Med andre ord en enkel og kostnadseffektiv fraværsregistrering for begge parter.

Full oversikt

Hver ansatt har full tilgang til å se sitt eget fravær grafisk fremstilt i systemet, med antall dager og hva som er årsaken til fraværet. Du som leder kan enkelt se virksomhetens totale fravær, årsakene, og gjennomsnittet. Dette er en oversikt som er svært verdifull for alle bedrifter. Den gir et godt statistisk grunnlag for å vurdere hvordan man ligger an med fravær, hvilke mønster man kan se, og hvilke tiltak man kan vurdere. Med full kontroll kan man også på en god måte avdekke hvordan eventuelle tiltak fungerer for din bedrift.

Oversiktlig og lønnsomt

I en oversiktlig kalender legger alle inn sine ferieønsker, både for enkeltdager og lengre perioder. Deretter kan du se et helhetlig bilde over organisasjonens ferieregistrering og når de ulike ferieønskene kommer. På den måten unngår du ubehagelige overraskelser med perioder med for stor feriegrad. Når ferieregistreringen er gjort, og du har godkjent ønskene genereres det automatisk ferielister for din bedrift.

Oppsummert vil det å samle informasjon om ferie og fravær på denne måten gi deg ledelsen god oversikt over de enkelte ansatte og bedriften som helhet.

Oversiktlig og lønnsomt

I en oversiktlig kalender legger alle inn sine ferieønsker, både for enkeltdager og lengre perioder. Deretter kan du se et helhetlig bilde over organisasjonens ferieregistrering og når de ulike ferieønskene kommer. På den måten unngår du ubehagelige overraskelser med perioder med for stor feriegrad. Når ferieregistreringen er gjort, og du har godkjent ønskene genereres det automatisk ferielister for din bedrift.

Oppsummert vil det å samle informasjon om ferie og fravær på denne måten gi deg ledelsen god oversikt over de enkelte ansatte og bedriften som helhet.