Timelister på papir gjorde arbeid med lønn, fakturering og prosjektstyring tungvindt og tidkrevende for Bygg 1 Lyngdal med sine 19 ansatte. Brukervennlig timeregistrering på nett og mobil fra 24onoff ble redningen.

Tidkrevende papirarbeid

Bygg 1 Lyngdal bruker timeregistrering fra 24onoff
Daglig leder, byggmester Thomas Rom er veldig fornøyd med 24onoff.

– Stadig flere ansatte og håndskrevne timelister gjorde arbeidet med lønn veldig tidkrevende, sier daglig leder, byggmester Thomas Rom.

– I tillegg var det tungvint å finne ut hvor mange timer man hadde brukt totalt på et prosjekt. Vi måtte gå inn manuelt på alle listene de månedene man hadde drevet med prosjektet og summere alle timene for månedene det gjaldt.

Løsningen måtte være enkel å bruke

– Vi var på utkikk etter et enklere system både for tømrerne, innleide og de kontoransatte, samt et enklere system ved fakturering av timer ut til kunde. Et enkelt system for alle som skal bruke det!

Kraftig redusering av tid brukt på kontorarbeid

– Alle ansatte leverer like lister som er forståelige, fortsetter Thomas. – Det tar mindre tid å registrere timer for tømrerne, mindre tid i forbindelse med lønnsarbeid, og mye mindre tid å finne totalt antall timer, hvem som var der og når de var der på hvert enkelt prosjekt.

– Systemet er tidsbesparende, og vi fikk mye bedre oversikt. I tillegg så ser de ferdige PDF-timelistene mye bedre ut når man skal sende dem med fakturaen til kunden.

Gratis og uforpliktende prøveperiode

– Vi opplevde prøveperioden med 24onoff som veldig grei for å teste ut systemet både for administrasjon og tømrere før man binder seg opp mot leverandøren!

– Det er også veldig greit med online chat – man får hjelp med en gang man har behov for det! sier Thomas avslutningsvis.

Timelister på papir gjorde arbeid med lønn, fakturering og prosjektstyring tungvindt og tidkrevende for Bygg 1 Lyngdal med sine 19 ansatte. Brukervennlig timeregistrering på nett og mobil fra 24onoff ble redningen.

Tidkrevende papirarbeid

– Stadig flere ansatte og håndskrevne timelister gjorde arbeidet med lønn veldig tidkrevende, sier daglig leder, byggmester Thomas Rom.

– I tillegg var det tungvint å finne ut hvor mange timer man hadde brukt totalt på et prosjekt. Vi måtte gå inn manuelt på alle listene de månedene man hadde drevet med prosjektet og summere alle timene for månedene det gjaldt.

Løsningen måtte være enkel å bruke

– Vi var på utkikk etter et enklere system både for tømrerne, innleide og de kontoransatte, samt et enklere system ved fakturering av timer ut til kunde. Et enkelt system for alle som skal bruke det!

Kraftig redusering av tid brukt på kontorarbeid

– Alle ansatte leverer like lister som er forståelige, fortsetter Thomas. – Det tar mindre tid å registrere timer for tømrerne, mindre tid i forbindelse med lønnsarbeid, og mye mindre tid å finne totalt antall timer, hvem som var der og når de var der på hvert enkelt prosjekt.

– Systemet er tidsbesparende, og vi fikk mye bedre oversikt. I tillegg så ser de ferdige PDF-timelistene mye bedre ut når man skal sende dem med fakturaen til kunden.

Gratis og uforpliktende prøveperiode

– Vi opplevde prøveperioden med 24onoff som veldig grei for å teste ut systemet både for administrasjon og tømrere før man binder seg opp mot leverandøren!

– Det er også veldig greit med online chat – man får hjelp med en gang man har behov for det! sier Thomas avslutningsvis.

Prøv 24onoff nå, og se selv hvor enkelt det kan gjøres.

Ingen forpliktelser. Krever ikke kredittkort.

Få ubegrenset, gratis tilgang til hele systemet!

Legg til alle arbeidere, og prøv vår timeregistrering, prosjektstyring, fakturering, ferie & fravær, og mer.

Når prøveperioden er over kan du enkelt velge månedlig eller årlig abonnement, og fortsette hvor dere slapp.

Prøv 24onoff nå, og se selv hvor enkelt det kan gjøres.

Ingen forpliktelser. Krever ikke kredittkort.