Hvorfor håndverkere går konkurs – og hvordan de kan unngå det

Hvorfor håndverkere går konkurs – og hvordan de kan unngå det

Author Mats Knotten
Published/Modified 03. Mars 2020
Section Byggeplassen

Vi har sett på data samlet inn fra over en million håndverksbedrifter, for å finne ut hvorfor 30 prosent gikk konkurs, og hva du kan gjøre for å unngå det.

Bilde av en graf som viser at lønnsomhet går nedover.

La oss få det klart med en gang: Det er vanskelig å drive en suksessfull bedrift.

Men særlig i bygg- og anleggsbransjen, hvor antall konkurser i 2019 økte med over 9 prosent fra året før.

Bare fra januar til september i 2019 ble det registrert 1073 konkurser i bygg- og anlegg, som er 30 prosent av alle konkurser.

Oversiktsbide av konkursfordeling i alle næringer kontra bygg og anlegg.

Så hvordan skal man overleve i en bransje med høy konkurranseintensitet, stort prispress og lave driftsmarginer?

Jo, ved å eliminere fallgruver du faktisk kan unngå, optimalisere driften, og sakte men sikkert bygge et sikkerhetsnett.

Vi har funnet 5 problemer som ofte fører til konkurs, og hva du kan gjøre for å styre unna.

1. Altfor mange pågående prosjekter

Man skulle kanskje tro at overfylte ordrebøker var utelukkende positivt.

For mange bransjer er det også det, men ikke i byggebransjen.

Manglende resursser kan raskt føre til store kostnader på grunn av utsettelser og behov for å leie inn arbeidskraft og utstyr som bedriften til slutt ikke kan vedlikeholde.

John Peter Alstad, tidligere daglig leder i Grunnarbeid AS, en stor entreprenørbedrift i Trøndelag som gikk konkurs i 2012, skrev et veldig bra innlegg om dette problemet, og pekte på det som en direkte årsak til at de gikk konkurs.

– Vi forsøkte å bremse opp, men greide det ikke raskt nok og ikke i tilstrekkelig grad. Etterslepet i ordrereservene var for store og de varte for lenge.

Bilde av en gravemaskin fra Grunnarbeid

Tid. daglig leder i Grunnarbeid AS: - Hvis veksten ikke er fundert på et godt nok ressursgrunnlag vil lønnsomheten i prosjektene gå ned. Foto: Glen Musk

Hva kan gjøres:

 • Velg prosjekter basert på bedriftens tilgjengelige ressurser – ikke på hvor mye den betaler.
 • Bruk tiden du trenger på å budsjettere og planlegge bedriftens ressurser en måned i forveien.
 • Planlegg en gradvis, moderat vekst som er bærekraftig.

2. Fanger ikke opp alt ekstraarbeid

En stor andel byggeprosjekter vil gjennomgå store endringer underveis.

Endringer som krever ekstraarbeid utover avtale.

Hovedproblemet hos majoriteten av håndverksbedriftene som tar kontakt med oss, er at de rett og slett ikke klarer å fange det opp.

Det blir ofte avtalt muntlig (et dårlig utgangspunkt hvis kunden slår seg vrang og ektraarbeidet ikke er gyldig ihht. håndverkertjenesteloven) – og dårlige rutiner for timeføring fører til at ekstraarbeidet ikke blir fakturert.

Det er som å ro med et stort hull i skroget. Det går sakte framover – og raskt nedover.

"Dette ordner seg."

Hva kan gjøres:

 • Lag gode rutiner for godkjenning av tilleggsarbeid og sørg for at alle i bedriften kan disse.
 • Ta i bruk et digitalt timeføringsverktøy på mobil som fanger opp alle timer før de blir glemt.
 • Bruke et digitalt prosjektverktøy som gir ansatte tilgang på oppdatert info om hva som er avtalt eller ikke på mobilen.

Les også: 4 rutiner og funksjoner som garanterer timelister uten hull

3. Uregelmessig fakturering

Jeg trenger vel ikke poengtere hvor viktig det er å fakturere regelmessig.

Dessverre er det mange som venter for lenge mellom hver runde med fakturering, og særlig hvis man gjør det selv.

Hvis din bedrift er blant de 26 prosentene som fortsatt bruker timelister på papir eller excel, så skjønner jeg hvorfor.

Kontordagen blir lang når timelister skal samles, håndskrift skal tydes, data dobbeltføres, og manglende arbeidsdager må etterlyses.

Resultatet er at fakturering blir utsatt til siste liten, kundene venter noen uker før de betaler, likviditeten faller, og bedriften får problemer med å betale både leverandører og ansatte.

Illustrasjon av en god flyt for fakturering av jobber og innkreving av penger.

Pluss på antall dager brukt på prosjektet, så går det raskt over en måned mellom betalingene.

Hva kan gjøres:

 • Skaff deg digital timeregistrering først som sist. Du sparer definitivt mer enn det koster.
 • Sett av minimum en fast dag hver uke for fakturering (eller én time hvis du har digital timeregistrering).
 • Lær opp og del faktureringsrutinene med en kollega. Sparer deg for arbeid, og hindrer at alt stopper opp hvis du blir syk.

4. Ingen kontroll på prosjektmarginene

Dårlig planlegging og styring av prosjekter kan raskt ruinere en håndverksbedrift.

Selv Norges 20 største entreprenører sitter bare igjen med 70 øre for hver 100-lapp de omsetter.

Konkurransen er høy, og marginene på byggeprosjekter blir lavere for hvert år.

Det er derfor viktigere enn noensinne at prisoverslaget er basert på et nøyaktig grunnlag, at prosjektleder har oppdatert oversikt under hele prosjektløpet, og at arbeidskraften jobber optimalt.

Illustrasjon av en sunn flyt for å øke lønnsomheten på prosjekter.

Bendiksen Entreprenør AS: - 24onoff gir god oversikt, og lett tilgang til diverse data. Danner et bra grunnlag for beregning av timeforbruk og mengder på nye oppdrag og anbud.

Hva kan gjøres:

 • Skaff deg en grundig oversikt over alle tidligere prosjekter som gjør det lettere å sammenligne og prise riktig.
 • Ta deg tid til å sjekke kostnader og tidsforbruk underveis for å unngå kostbare overraskelser til slutt.
 • Sørg for at produktiviteten hos arbeiderne er på topp.
 • Unngå risikofylte prosjekter med altfor lave marginer.

Les også: 15 lønnsomhetsbremser på byggeplassen

5. Dårlig kommunikasjon

Byggeprosjekter basert på kommunikasjon (to-veis) istedenfor informasjon (en-veis) har en større sjanse for å lykkes på tid og budsjett.

God kommunikasjon fører til mindre tid kastet bort på å oppsøke info, og reduserer kostbare feil.

Det ble estimerte at retting av feil og mangel på info kostet byggebransjen i USA 275 milliarder kroner i 2018.

Bygg21, samarbeidet mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter, har skrevet en omfattende rapport som understreker hvor viktig det er med en god dialog på byggeplassen.

 • For at prosjektet skal ha god fremdrift og ut­føres kostnadseffektivt må usikkerheten og uforutsette forhold håndteres underveis i prosjektet. Dette krever god og tydelig kommunikasjon mellom de involverte parter.

Hva kan gjøres:

 • Avhold et fast møte hver uke med byggherre og andre aktører på prosjektet.
 • Legg bort stoltheten. Skap en arena hvor tilbakemeldinger oppfordres og respekteres.
 • Bruk digitale verktøy som gjør det lettere å dele oppdatert info med alle på byggeplassen.
Illustrasjon av hvordan dokumentasjon ser ut i 24onoff-appen.

Feil vil nok aldri elimineres, men de kan sterkt reduseres med hjelp av teknologiske løsninger. Foto: 24onoff

Lykke til!