Fravær og Ferie

I 24onoff har ansatte en enkel måte å melde om fravær og ferieønsker, som administrator må godkjenne.

Hvordan legge inn fraværstyper?

Administrator kan legge inn og redigere bedriftens fraværstyper på nett via Innstillinger - Ferie & Fravær.

Hvordan endrer jeg antall tilgjengelige feriedager?

Antall tilgjengelige feriedager pr år kan gjøres på to måter, basert på behov. 1. For å endre for alle i firmaet, kan du endre antall feriedager på nett via Innstillinger - Ferie & Fravær.2. For å endre antall feriedager for bestemte ansatte besøker du Ansatte-siden og trykker på navnet til ansatt du ønsker å redigere.