Opprett / importer kunder

Kunder kan brukes til å registrere timer på, eller de kan knyttes opp til forskjellige prosjekter hvis dere har flere jobber hos samme kunde. Bare "Kundenavn" er påkrevd for å opprette kunde. Tilleggsinformasjon kan legges inn senere hvis ønskelig. "Kunder" er nyttig for å sortere eller filtrere timelister i systemet, og innlagte kundedetaljer fylles inn automatisk ved utsendelse av faktura fra 24onoff. 24onoff støtter import av kundeliste i CSV-format. Se vårt hjelpesenter for informasjon om riktig format, og hvordan du får konvertert ditt kundedokument til rett format.

Hjelpesenteret: Importere kundeliste

Opprett / importer kunder

Kunder kan brukes til å registrere timer på, eller de kan knyttes opp til forskjellige prosjekter hvis dere har flere jobber hos samme kunde. Bare "Kundenavn" er påkrevd for å opprette kunde. Tilleggsinformasjon kan legges inn senere hvis ønskelig. "Kunder" er nyttig for å sortere eller filtrere timelister i systemet, og innlagte kundedetaljer fylles inn automatisk ved utsendelse av faktura fra 24onoff. 24onoff støtter import av kundeliste i CSV-format. Se vårt hjelpesenter for informasjon om riktig format, og hvordan du får konvertert ditt kundedokument til rett format.

Hjelpesenteret: Importere kundeliste