Timelister i 24onoff

Alle timelister og rapporter finner du inne på "Timeregistrering"-siden. Her kan ansatte og moderatorer bare se egne timer, mens administratorer kan se alt.

Filtrere timelisten

Helt øverst på verktøylinjen på toppen av skjermen kan du: - Definere ønsket tidsrom ved hjelp av hurtigvalgene eller å velge dato fra og til.- Bare vise timer som er fakturerbare, fakturert, eller ingen av delene.- Bare vise timer som inneholder reise.

Timeliste-filtrere-tidsrom

På linjen under tidsrom kan du filtrere timelisten ytterligere ved å bare vise timer registrert på en eller flere kunder, prosjekter, oppgaver og/eller ansatte.I eksemplet under ønsker jeg å bare se timer registrert på oppgaven "Ekstraarbeid" i prosjektet "Bonneviegata 5".

Timeliste-filtrere-prosjekt-oppgave

Definere innhold

Bruk "Kolonner"-knappen for å inkludere/ekskludere data fra timelistene og rapportene du skal laste ned. Hvis du for eksempel skal laste ned et fakturavedlegg som skal sendes til kunde, så er det kanskje ikke så viktig med kommentarer og lunsjtid.

Timeliste-kolonner

Bytte visningstype

Bytt til oversiktsvisningen for en rask og tydelig oversikt over antall timer hver dag for alle ansatte. Perfekt for å se om noen har glemt å føre timer. I tillegg vil dager med fravær og ferie være fargekodet med henholdsvis gul og blå farge. Du kan også trykke på dagene for å se detaljer.

Timeliste-oversiktsvisning

Laste ned lønnsgrunnlag og fakuravedlegg

Når du er fornøyd med innholdet i timelisten, kan du laste den ned som en rapport i PDF-, Excel-, eller CSV-format. Du kan også velge hvordan du ønsker at registreringene skal sorteres i rapporten.Hvis du for eksempel skal kjøre lønn, så er det best å sortere rapporten etter Ansatte. Da vil du få en tydelig oversikt og oppsummering for hver ansatt i rapporten du laster ned. Integrasjoner: Vi jobber med å støtte flere systemer for å gjøre dataflyten så enkel som mulig. I skrivende stund har vi støtte for Visma Lønn, som kan aktiveres i Innstillinger - Integrasjon. Ta gjerne kontakt på chat, e-post eller telefon hvis du har andre systemer du ønsker vi skal støtte.

Timeliste-rapport