Hjelp til byggesøknad? | Timer, KS & HMS | 24onoff AS

Byggesøknad

Vi utfører en komplett byggesøknad fra start - til søknad om ferdigattest. Dette inkluderer bl. a. nabovarsler, kontakt med kommunen og entreprenører, pluss, om nødvendig, dispensasjonssøknader.

Tjenester - Byggesøknad

Behandler alle søknadstyper.

Håndterer alle nabovarsler, samt kontakt med kommune og entreprenører.

22 års erfaring fra byggeprosjekter.

Byggesøknad for nye eller "yngre" boligfelt

Vi tar oss av byggesøknader uavhengig av hvor i landet det skal søkes om. Dette tilbudet forutsettes at det er en enebolig i et nytt eller «yngre» boligfelt.

Byggesaker som krever dispensasjonssøknad

For byggesaker som innebærer fortetning i eldre boligfelt kreves det ofte dispensasjonssøknader. Vi bistår også med dette, men må da besøke tomta og ha en forhåndskonferanse med kommunen.

Andre populære kurs og tjenester