HMS-revisjon - få kontroll på HMS | Timer, KS & HMS | 24onoff AS

HMS-revisjon

Få hjelp av en HMS-ekspert som går gjennom deres HMS-rutiner og systemer, for å avdekke feil og områder som kan forbedres.

Tjenester - HMS-revisjon

Vår HMS-ekspert lager sjekkliste for gjennomgang av rutiner.

Vi kartlegger alle farer og gir deg en handlingsplan med tiltak.

Vi går gjennom og oppdaterer alle HMS-dokumenter.

Godt HMS-arbeid er lønnsomt for bedriften.

En tryggere arbeidsplass fører til færre ulykker og sykefravær. En grundig gjennomgang av bedriftens HMS-rutiner, mål og systemer er en viktig investering som ofte blir nedprioritert av små og mellomstore bedrifter på grunn

En revisjon kan blant annet inneholde:

  • Resultatene fra kartleggingen, samt feil og mangler for siste år
  • Om eksisterende rutiner er gode nok og følges
  • Opplæringsbehov for neste år
  • Om mål for HMS-arbeid er nådd og sette nye mål for neste år
  • Nye krav i henhold til lover og forskrifter
  • Handlingsplan med tiltak neste år
  • Nødvendig oppdatering av dokumenter

Omfanget er opp til deg

Hvor grundig revisjonen skal være, er fullstendig opp til deg. Vi kommer med anbefalinger, og sammen finner vi en løsning som passer bedriftens behov og budsjett.

Andre populære kurs og tjenester